Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Norway Royal Salmon ASA Finnmark AS medhold i å sette ut steril laks, såkalt triploid fisk, i 2016.

Mattilsynet hadde opprinnelig avslått selskapets søknad om dispensasjon til produksjon av triploid laks for utsett i sjøen i 2016.

- NRS har klagd til Nærings- og fiskeridepartementet på Mattilsynets avslag. Nærings- og fiskeridepartementet har behandlet klagen raskt og gitt NRS Finnmark medhold. Vedtaket innebærer at NRS Finnmark kan sette ut som planlagt 1,6 millioner smolt i 2016 på sine fem grønne konsesjoner, skriver selskapet i en melding.

Helge Gåsø fra Frøya er med sine nærmere 15 prosent av aksjene, største aksjonær og styreleder i Norway Royal Salmon ASA. Også Måsøval Fiskeoppdrett har en eierpost.

Målet med steril fisk er å forhindre at rømt oppdrettsfisk formerer seg med ville artsfrender.

- Dette bidrar til å løfte frem en driftsmåte som kan være viktig når det gjelder miljø. Samtidig ivaretas fiskevelferden, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

- Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt. Både Mattilsynet og departementet er enige om at velferden til den triploide fiske skal ivaretas, og vedtaket innebærer på ingen måte at standarden for hva som er akseptabel fiskevelferd senkes, sier fiskeriministeren.

Nærings- og Fiskeridepartementet har ikke behandlet ferdig likelydende klager fra datterselskapene Nord Senja Laks AS og Nor Seafood AS ennå, hvor planlagt utsett er senere.