- Turen i cellebilen inn til Trondheim var en sammenhengende kamp.

Slik beskriver politibetjentene strabasene med å få fengslet mannen som hadde slått seg vrang i Knarrlagsundet en julinatt i fjor. To patruljer fra Hitra og Fosen patruljerte i forbindelse med festligheter, og ble tilkalt fra folk som fortalte at tiltalte opptrådte truende, både gjennom at han skal ha tatt halsgrep og truet med kniv.

Opptrinnet utartet i en aggressiv pågripelse, som nå har ført til dom i Fosen tingrett. Her er mannen dømt til 60 dagers fengsel for truende og voldelig oppførsel mot politiet, og for å ha kommet med rasistiske og nedsettende uttalelser om den ene betjenten.

Aggressiv i bilen

Etter bråket på festivalcampen ble tiltalte i utgangspunktet pålagt å dra fra stedet. Men betjentene fikk ordre fra jourhavende jurist i Trondheim om at tiltalte skulle pågripes og fraktes til Trondheim. Alle de fire politibejtjentene var involvert i pågripelsen. Etter flere varsler ble tiltalte til sist tatt med makt, noe som også førte til kraftig språkbruk. Ifølge tingretten var tiltalte aggressiv i bilen til byen. En av betjentene har i retten sagt at han så tiltalte tydelig samlet spytt og så mot ham før han spyttet. Klysa traff betjenten på siden av ansiktet.

- Retten vil bemerke at handlingen faller inn i et mønster av aggressiv adferd fra tiltalte mot de to betjentene. Begge beskriver transporten inn som en kamp med tiltalte, som gjorde flere forsøk på å skalle til politibetjentene. Retten legger videre til grunn som bevist at tiltalte bet etter armene til politibetjentene da de holdt tak i ham, heter det i dommen.

Politiet noterte underveis i transporten, og har nedtegnet uttalelser som "har du unger - de skal få blø" og at han skulle ta hevn eller lignende. Retten forteller også at mannen truet med opplysninger om at han kjente utlendinger som kunne ta seg av dem, og få dem under jorda. Retten mener dette utvilsomt kan oppfattes som trusler rettet mot betjentene.

"Jeg snakker ikke med svartinger"

En av politibetjentene som var på jobb denne natta, har mørkere hudfarge. Ifølge dommen kom tiltalte med salver som "jeg snakker ikke med svartinger", "jævla negerfaan", "Negerkjærring" og enda kraftigere uttrykk. Dette har tiltalte selv bekreftet under sin forklaring, og også politirapporten gjengir disse beskrivelsene. Skjellsordene var også ledsaget av uttrykk som "Norge for nordmenn". Sammenholdt med at tiltalte snakket annerledes til de andre betjentene, mener retten at dette understøtter at det var klart rasistiske uttalelser og at det var ment som og faktisk innevar en nedvurdering av denne betjentens egnethet som politi på grunn av etninske opphav og hudfarge. Tiltalte gjentok i avhør, og i retten, at han ikke likte mørkhudede i uniform.

Uroen tidligere på natta er han imidlertid ikke dømt for. Tiltalte skal ha forulempet andre ved å ta kvelertak på dem og å true dem med kniv.

- Selv om retten med basis i politiets forklaring finner at tiltalte med svært stor sannsynlighet kan sies å ha opptrådt krenkende mot andre, finner ikke retten tilstrekkelig bevis for å belyse situasjonen godt nok, skriver Fosen tingrett.

Tidligere dømt

I straffeutmålingen har retten vektlagt at når det gjelder vold og trusler mot politiet, er det en klar hovedregel at det reageres med ubetinget fengselsstraff.

- Allmennpreventive hensyn står meget sterkt, og bestemmelsene er knyttet til behov for vern av personer ansatt i blant annet politiet, hvor arbeidet består i å håndtere til dels svært vanskelige personer. Denne saken er etter ettens oppfatning en god illustrasjon på nettopp dette. Politibejtneten uttalte til retten av transporten inn til Tronhdiem var en sammenhengenge kamp. Retten viser for øvrig til at tiltalte så sent som i 2011 ble domfel for tilsvarende handlinger, og anser dette som skjerpående omstendigheter, skriver tingretten.

Lokalavisa har ikke oppnådd kontakt med tiltaltes forsvarer.