- Plikter ikke teleselskapet å fjerne de stygge stolpene?

foto