Slo sammen valgkretser - valgdeltakelsen gikk ned

foto