Frøya turlag har de to siste lørdagene hatt dugnad for å restaurere stien fra Hammarvika til turhytta på Nabben, og innvendig oppgradering av hytta.

- Det var med 19 voksne og 2 barn forrige lørdag, og 19 voksne i dag.Vi startet begge dagene før kl. 10, og holdt på 4-5 timer. Nå er stien over myra så godt som ferdig, men det er muligheter for å spikre sklisikring over stien før jul. Folk kan melde seg på facebook-siden til TT Frøya turlag, sier Gunhild Riiber.

Hun håper også at folk vil bidra med noen slanter for å få hytta i ordentlig stand.

- Frøya Turlag vil oppfordre folk om å støtte SPLEISdugnaden for Nabben. Det hadde vært suverent om det kunne blitt nok penger til helikopterløft av materialene til hytta og av materialer som skal brukes til klopping lenger inn i hauan.  https://www.spleis.no/project/19639  Det er bare 4 dager igjen av denne spleisdugnaden. Alle monner drar, sier Riiber.