Trøndersk Kystkompetanse (TKK) i samarbeid med Proneo og Innovasjon Norge arrangerer nå etablererkurs. Kurset holdes i hele Trøndelag, og i november er turen kommet til øyregionen.

- Kurset er tilpasset de som ønsker eller vil lære mer om det å etablere sin egen bedrift, forklarer Synnøve Aukan i Trøndersk Kystkompetanse.

Lavterskeltilbud

Kurset, som er ment som et lavterskeltilbud, har som mål å gi en kort innføring i hva som er viktig å tenke på ved oppstart av bedrift.

Temakvelder

Kurset er over fire kvelder og hver kurskveld har et tema.

Markedsavklaring er tema første kurskveld. Her skal kursdeltakerne bli litt bedre kjent med hva markedskunnskap er og hvordan man innhenter tilstrekkelig med markedskunnskap i det markedet gründeren skal operere i.

Andre kurskveld ser man nærmere på  markedsstrategi og bærekraft. Her skal det fokuseres på hva som legges til grunn når det gjelder prisstrategi samt hvilke markedskanaler det er lurt å satse på. Begrepet bærekraft skal også gjennomgås, og hvorfor dette er viktig.

Den tredje kvelden er viet økonomi. Målet er å gi deltakere et innblikk i og en forståelse av regnskap og likviditetsstyring.

Den fjerde og siste kurskvelden står forretningsmodellering på programmet. Her skal man prøve å finne svar på hvordan man skal vi skape mest mulig verdi overfor kundene sine.

I tillegg til dette vil det kurset også besøk av næringslivet som forteller litt om det virkelige grunderlivet.

Kom hvis du er nysgjerrig

Synnøve Aukan i TKK mener det er viktig å merke seg at Innovasjon Norge nå har gått bort fra strenge krav om innovasjonsgrad for å bli med på kurs.

- Nå kan du bli med om du bare er nysgjerrig, forteller hun.