Det er storm på vei. Alle skjul skalkes og folk følger med på været for å se når det hele tar av. Det er noen som må være mere parat og på vakt enn andre. TrønderEnergi er en av de institusjonene som har økt beredskapen denne stormfulle helgen.

-Vi har hatt beredskapsmøte i dag og da har vi varslet tilgjengelig mannskap, forteller Tore Wuttudal media-ansvarlig i Trønderenergi. Han forsikrer også at de følger nøye med på værsituasjonen.

- Strøm er jo samfunnets viktigste infrastruktur så det er viktig for oss å være beredt. Vi har varslet skog-ryddingsmannskap og har forøvrig all nødvendig beredskapsutstyr tilgjengelig om det er behov, meddeler han. Trønderenergi jobber tett opp mot fylkesmannen i slike situasjoner. Fylkesmann i samarbeid med kommune er beredte på å hjelpe i fall det oppstår nødsituasjoner på aldershjem eller hvor det står om liv og helse. Trønderenergi skal igjen ha et oppfølgingsmøte i kveld for å se ann situasjonen.

- Ha mobilen oppladet

- Men, det er viktig å tenke på alternative oppvarmingsmuligheter om det skulle skje noe; i tillegg til å vite hvor lommelykten er og ha en full-ladet mobil klar, sier Wuttudal og sier at selskapet også oppdaterer nettsiden sin om folk vil ha informasjon.

Begge kommunene forteller at de er i beredskap foran det ventede ekstremværet, som har fått navnet "Cora".

Lokalavisa Hitra-Frøya var i ettermiddag i kontakt med rådmann i Hitra kommune, Laila Hjertø, som informerer at de har varslet beredskap innen helse og omsorg.

Tolv personer i aktiv beredskap

- Om strømmen eller telefonnettet går så skal vi ha kontroll på situasjonen, forsikrer hun. Hele Driftsavdelingen på Hitra er i beredskap i løpet av helgen. Da Hitra-Frøya var i kontakt med henne var det 12 personer i aktiv beredskap.

- Men, det varierer hvor mange vi har i beredt til en hver tid. Vi har gode rutiner så vi mener at vi er godt dekket for å takle stormen.

Hjertø vil også gi et ekstra varsku til alle øyboere.

- Jeg vil minne alle på at de må fortøye båter godt og passe på at det ikke er noen løse gjenstander rundt husene til folk. Det hadde ikke vært bra om noe fløy avgårde og en skade skulle inntreffe.

Likeledes er Frøya kommune i full beredskap.

- Vi har tatt forholdsregler for at strøm kan gå, veier kan bli stengt og kommunikasjonsnettet kan falle, informerer Svanhild Mosebakken, rådmann i Frøya. Det er spesielt med tanke på hjemmetjeneste at kommunen har lagt opp tung beredskap.

Ekstra bemanning

- Vi har vært i kontakt med SIO og forsikret oss om at de er i beredskap med ekstra bemanning med tanke på det ruskeværet som er meldt, sier hun.

SIO er kort for Samhandlingsreform i Orkdalsregionen og er en regions-dekkende helsetjeneste som har mannskap i beredskap på Orkanger om det skal være nødvendig med en utrykking.

- Men vi følger med på været nøye, og om det skal være nødvendig så tar vi kontakt med pårørende om vi ser at været blir så ille at det er fare for at veier kan bli stengt. Dette slik at de kan dra hjem til de det gjelder og være hos dem gjennom stormen. Om veien blir stengt har ikke vi mulighet til å komme oss frem.

- Viktig at folk tar dette på alvor

I tillegg til hjemmetjenesten så er også brannvesenet i beredskap på Frøya. Mosebakken forteller også at de har to fullt oppladede satelittelefoner om kontaktnettet faller.

- Den ene er hos hjemmetjenesten og den andre er hos beredskapstjenesten i kommunen. Hun meddeler videre at de skal oppdatere den kommunale nettsiden om folk vil ha mere informasjon.

- Det viktigste er at folk tar dette på alvor og tar sine forholdssregler før været setter inn for fullt. Og minner folk på at veier kan bli stengt, strømmen kan gå.