Bewi har inngått avtale om å kjøpe konsernet Tommen Gram Holding, som leverer stor- og konsumentforpakning til dagligvareprodukter fra hav og land. Selskapet leverer også produkter for byggemarkedet, blant annet dampsperrer og byggfolier for innvendig tetting av hus.

Det forteller Frøya-bedriften gjennom en pressemelding. Tommen Gram er landsdekkende med produksjon på Levanger og distribusjonslager i Trondheim og Tromsø, hvor selskapet også har en salgsorganisasjon som betjener fiskeflåten både i Norge og Russland. Selskapet er dessuten representert i Hanoi, Hong Kong, Serbia og Russland. Det forventes en omsetning på ca.kr. 320 millioner kroner i år.

- Oppkjøpet må sees i sammenheng med at det er stort behov for en norsk produsent som kan levere markedstilpasset emballasje på kort varsel, og som skal være trendsettende nasjonalt og internasjonalt. Norge har tradisjonelt vært en råvareeksportør, men dette er under endring og produsentene av råvarer ønsker å ta større del av verdiskapningen gjennom mer foredling. Bewi ønsker derfor å ta aktivt del i denne utviklingen videre. Både Tommen Gram og Bewi har fokus på det grønne skiftet, forskning og utvikling, og begge selskapene har nye produkter tilpasset framtidens behov under utvikling. Mye av utviklingsarbeidet i Tommen Gram skjer ved fabrikken i Levanger, skriver BEWi.

Svenn Bekken i Bewi sier i en kommentar at det er med ydmykhet og stor respekt han nå kjøper Tommen Gram, som ble grunnlagt i 1919.

– Jeg er imponert over den jobben administrerende direktør Marit Rolseth og hennes stab har gjort, og vi i Bewi ser fram til at oppkjøpet kan bidra til at det skapes en større emballasjeprodusent i Norge. Jeg er svært tilfreds med at Marit Rolseth har sagt seg villig til å fortsette i bedriften, sier Bekken.