Lokalavisa får flere meldinger om at biler har kjørt av veien eller har problemer på andre måter på glatt underlag i morgentimene i dag. På hovedveien over Hitra mellom Sandstad og Fillan meldes det om flere utforkjøringer, men ingen skal ha medført alvorlige skader.

Ved Neverlia mellom Sandstad og Fillan står ved 07:30-tida to vogntog og to biler og delvis sperrer veien.

- Det er glatt, men strøbil er ute, forteller en bilist til lokalavisa ved 07:30-tida.

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen melder at ett felt i øyeblikket er sperret på grunn av stanset kjøretøy.

- Det er stedvis vanskelige kjøreforhold på både hoved- og sideveier i Trøndelag på grunn av regn som fryser på bakken. Kjør etter forholdene, varsler Vegtrafikksentralen.

Politiet har også gått ut med advarsel om "særs glatte veier på Hitra i dag. Kjør forsiktig"

Oppdatert kl. 08:15: Det er lange køer i området Neverlia, ved travbanen. Biler slippes forbi problem-stedet puljevis. Strøbiler er i området.

AtB meldte tidligere i morges at alle busser på Hitra er innstilt på grunn av føreforholdene.

- Grunnet vanskelige føreforhold instilles alle busser på Hitra inntil videre, melder AtB.