Gammel strid hindrer dem i å bruke dagens hyttevei. Men hytteeierne får ikke bygge annen vei