Representanter fra Kom vekst (Kristiansund og omegn vekst), Hitra næringsforening, Aure næringsforum og Tjeldbergodden Utvikling AS var denne uka samlet til møte på Hitra.

Sentral tema på møtet var den planlagte ferjeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Kommunene Kristiansund, Aure, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn etablerte i 2009 selskapet Midt-Norsk Fergeallianse AS for å arbeide med prosjektet. Bakgrunnen var at kommunene ønsket å være pådrivere for en styrket kystregion og et felles bo- og arbeidsmarked på tvers av fylkesgrensen.

Vil ha alternativ til tunnelen

Flere har nevnt at en slik ferjeforbindelse vil spille en viktig beredskapsrolle med tanke på sårbarheten for laksenæringen på Hitra og Frøya som i dag er helt avhengig av én tunnel for å få ut 300.000 tonn laks i året. 20 prosent av lakseeksporten fra Norge går igjennom en svært dyp og bratt tunnel hvor det har vært flere trailerbranner.

Kommunene har vært svært engasjert i å finne alternativer for en situasjon hvor tunnelen er stengt over en lengre tidsperiode.

Tidligere utredninger som ble gjort av Møreforskning og Multiconsult viste at prosjektet ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt fra dag én. Det har vært utredet både drift med batteriferje og tradisjonell dieselferje.

- Næringslivet i regionen ønsker en ny gjennomgang av prosjektet for å få en ny vurdering av lønnsomheten og behovet. Vi ber det interkommunale selskapet om å iverksette et arbeid med nye trafikkanalyser og lønnsomhetsberegninger, sier Jan-Erik Larsen i Kom vekst.

Reiselivet

- I tillegg til behovet man ser i dag, så vil en slik forbindelse åpne nye muligheter for eksempel innen reiselivet, sier Randi Lundquist fra Hitra næringsforening.

Hun viser til at mange turister synes det er langt å reise fra Værnes til Hitra og Frøya. Med en ny ferjeforbindelse vil det bli vesentlig kortere fra Kvernberget i Kristiansund til den ytre Trøndelagskysten. I tillegg vil det åpne seg en naturlig forlengelse for turister som kommer over Atlanterhavsveien, via Imarsundet og Aure til Hitra og Frøya.

Enorm utvikling

Karin Torset i Tjeldbergodden Utvikling AS og Anders Ulfsnes i Aure næringsforum mener også en ny ferjeforbindelse er viktig.

- Det skjer en enorm utvikling i næringslivet i vår region, ikke minst innen marin sektor. Potensialet for de neste tiårene er enormt. Da er det viktig å koble sammen de ulike delene av verdikjeden som i dag er lokalisert i mange kommuner på Nordmøre og i Sør-Trøndelag. For å støtte opp under denne positive utviklingen er det avgjørende å skape et godt fungerende bo- og arbeidsmarked. Dette ferjeprosjektet vil helt klart bidra til det, sier Torset Ulfsnes.

De peker også på at utdanningsinstitusjonene på Hitra og Frøya innenfor marine næringer dermed ville bli mer tilgjengelige for ungdom fra Nordmøre.

Næringsforeningene har tatt kontakt med Midt-Norsk Fergeallianse AS og bedt om en oppdatering av de eksisterende utredningene og en ny gjennomgang av prosjektet