Veiene i Sør-Trøndelag får en investeringsramme på 190,3 millioner kroner, mens Nord-Trøndelag får 140 millioner kroner, skriver regjeringen.

Fylkesveiene får vekst i statsbudsjettet i 2016, for å ta igjen vedlikeholdsetterslepene som er.