Erik Skalmerås(17) meldte seg frivillig til å bruke høstferien fra Heimdal videregående til å plukke plast i Froan. Med base på Mausund feltstasjon ble de med gjengen i Marint søppel Midt-Norge for å rense øyene for plastavfall.

- Hvorfor meldte du deg frivillig?

- Fordi jeg vil forebygge at folk kaster søppel og ta vare på naturen.

- Hva tenker du etter de dagene du har vært med?

- Jeg synes det er forferdelig hvor mye søppel som har rammet en så liten plass.

- Er det noe du vil fortsette med?

- Ja, definitivt.

- Hva tror du at du vil involvere deg i?

- Jeg kommer i alle fall til å forebygge kasting av plast, og rydde mer plastsøppel.

- Har du kastet noe plast selv?

- Ja, jeg har kastet selv. Men det skal jeg ikke gjøre mer etter det jeg har sett nå, sier Erik.

Sivert Rishaug Iversen(14) er selv fra Mausund, men hadde ikke ventet det han fikk se.

- Jeg er overrasket over hvor mye søppel det var ute i øyene. Jeg visste at det var søppel, men det var da vi begynte å plukke at jeg så hvor mye det var, sier Sivert.

- Hva tenker du om det?

- Det er fælt. Plasten kommer inn i næringskjeden når dyrene spiser det, og dyrene kan dø av det.

- Hva tenker du må gjøres for å få slutt på det?

- Vi må legge mye mer penger inn i å plukke det opp. Og kanskje gjøre det straffbart å kaste søppel på sjøen.

Henrik Hilmarsen(12) fra Mausund ble overrasket over alt de nye taustumpene de fant.

- Det meste tauet vi har funnet kommer fra oppdrettsanleggene. I dag fant vi tre plastsekker med nye taustumper i halvmeter lange stykker. De bare skjærer det av og kaster det på sjøen. Det må de slutte med, mener han.