Revisjon

Sist uke vedtok representantskapene i Revisjon Midt-Norge IKS og KOMREV Trøndelag IKS enstemmig å anbefale sine eierkommuner å vedtak opprettelsen av et nytt sammenslått revisjonsselskap. Saken skal behandles av alle eierkommunene i løpet av våren.

Snillfjord kommune, Hitra kommune og Frøya kommune - som i dag er deltakerkommuner i Revisjons Midt-Norge IKS - er tenkt som en del av dette nye selskapet. Ifølge en pressemelding blir det nye selskapet Norges største interkommunale revisjonsselskap. Det nye selskapet er foreslått som et samvirkeforetak som skal vil eies av tilsammen 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune og få 42 ansatte. Navnet på det nye selskapet blir Revisjon Midt-Norge SA.

- Det er viktig med tilsyn og kontroll av hvordan kommunene forvalter fellesskapets verdiger. Etableringen av Revisjon Midt-Norge SA vil sikre kommunene fortsatt kostnadseffektive og gode revisjonstjenester i årene som kommer, mener styrelederne i dagens to selskaper, Elin R. Agdestein og Hans S.U. Wendelbo.

Eierkommunene har en samlet årlig driftsomsetning på 30 milliarder kroner og med ansvar for tjenester for tilsammen 246.000 innbyggere. I tillegg kommer fylkeskommunale tjenester i nye Trøndelag fylkeskommune med 440.000 innbyggere.

Selskapet planlegger å være i full drift fra 1. januar 2018 og vil levere tjenester til eierkommunene innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og rådgivning. Selskapet skal få kontorer i Orkanger, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Brønnøysund og Mosjøen.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no