Edvin stilte seg på fergelemmen og krevde tur. Aksepterte ikke at det ikke var plass