Investerer midt i reiselivskrisa. Nå dobler Ola kapasiteten, og det kan komme godt med