- Må umiddelbart gripe inn og sikre de fredede kulturminnene

foto