Fem øyværinger drept i møteulykker mellom personbil og lastebil de fire siste år