– Havbruksnæringa skal vokse, ikke tappes for kapital