Erviks Laks og Ørret bedret driftsmarginen sin betydelig fra 29,1 prosent i 2016 til fjorårets 45,3 prosent.

Driftsresultatet på 81,1 millioner kroner i pluss er beste noensinne for selskapet. Det ga rom for 27,8 millioner kroner i utbytte.

Til tross for ILA-problem i 2016, fullførte oppdrettsselskapet året med et godt resultat.

- Vi hadde et spesielt år i fjor, i og med at en hel generasjon måtte slaktes ut på grunn av sykdom. Dette virker likevel ikke så mye inn på resultatet for fjoråret, selv om vi ville hatt et enda bedre resultat om vi ikke hadde fått sykdom. Det har vært veldig gode laksepriser, sa produksjonsleder Stine Ervik til lokalavisa Hitra-Frøya om 2016-resulatet.

Daglig leder Synnøve Grinnen Ervik uttalte til iLaks at hun var fornøyd med 2016-resultatet. Det har ikke lykkes iLaks å få kontakt med daglig leder i selskapet for en kommentar til resultatet i 2017.

Frøya-selskapet har totalt 3,7 konsesjoner.