Har nei-folk på plass i utbyggingsområdet allerede