Denne pengetelleren er så mye i bruk at for Tor er det uaktuelt å fjerne den