- Når flere bor sammen så har de andre i samme husvære ingen sjans