Lerow lagt fire av sine mindre servicebåter ut for salg for å investere i større båter for bruk også på mer eksponerte lokaliteter, og for bruk i forbindelse med Lerows nyemessingsnett-not konsept som krever større arbeidsflater på båter og større kraner.

I følge Tor Magne Langø, daglig leder i Lerow, blir båtene nødvendigvis ikke solgt med det første.

- Vi har lagt dem ut for salg for å teste responsen i markedet for båter i denne størrelse. Det er hva vi trenger av materiell i forhold til oppdragsløsning som vil være avgjørende for hva vi ønsker å beholde, sier Langø.

Vi møter han ved basen på Kjerringvåg på Hitra, der selskapet har både kontor og havn.

Han legger til at disse båtene er for små og lite funksjonelle til de oppdragene Lerow tar sikte på. Målet er derfor å investere i nye båter.

Saken fortsetter under bildet

Multifunksjon: Lerow ønsker å videreutvikle sine båter til å gjøre flere oppgaver.

- Skal vi være med på racet og greie å konkurrere i markedet så må vi på sikt investere i større båter. Vi vurderer nå hva vi trenger fremover i tid, av båter og personell. Vi ønsker å bruke større, multi-funksjonelle båter enn de minste vi har i dag. Nå har vi båter som er spesialiserte for en eller to oppgaver, mens vi i fremtiden vil satse på å utstyre båtene slik at de kan gjøre flere oppgaver samtidig. Vi skal være innovative og ha den beste kompetansen, slik at vi blir den foretrukne leverandøren, sier Langø, som ble ansatt som daglig leder i Lerow i august i fjor. Han kommer i fra oljeindustrien og sier han vil bidra til at Lerow opererer etter de samme strenge kravene som i oljeindustrien.

- Kvalitetsstandardene i oljeindustrien vil etter hvert også komme i havbruksindustrien og i så måte vil Lerow ligge et hestehode foran konkurrentene, sier Langø

Lerow vil også modernisere båtene de allerede har.

- Vi videreutvikler også servicebåtene til å bli multi-funksjon fartøy, med nytt framtidsrettet utstyr for blant annet rengjøring av nøter på en mer skånsom og effektiv måte samt inspeksjon med undervannsfarkost (ROV). Vi har seks ROV som vi videreutvikler med for eksempel maskinsyn for hulldeteksjon av nøter, automatisk sying av hull i nøter i sjø osv. Dette er løsninger som vi utvikler sammen med FoU-miljøer, forteller Langø.

Lerow ble i 2006 opprinnelig startet i samarbeid med Lerøy og Hallgeir Bremnes sitt HIB Holding AS, før Lerow kjøpte ut Lerøy i 2013. Nå er Lerow et selskap i Bremnesgruppen AS som driver innen havbrukstjenester, fiskeindustri, eiendom og invest. Lerow har vokst raskt de siste årene, og har i dag rundt 70 ansatte og ti båter, medregnet de som vurderes solgt. Langø forteller at Lerow i de siste fire årene har vært en Gaselle-bedrift, og havnet i år som nummer tre på Gaselle-listen i Sør-Trøndelag.

- Det er en stor bragd i henhold til omsetning på kort tid, sier Langø.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no