- Det var ingen på Hitra som drev med det, så jeg så en stor mulighet der