Harald Aursøy fra Mausund utlyste for et og et halvt år siden fiskebåten sin med tilhørende fiske-kvote for salg. Siden han ikke fikk noe napp på første utlysning, utlyste han den for andre gang i fjor høst.

Trond Harald Iversen og Espen Nilsen, som begge var selvstendig næringsdrivende fra før, dannet selskapet Aursøy AS sammen for å by på kvoten. De eier selv en sjark hver, men ønsket å styrke grunnlaget på hver enkelt sin båt.

Veldig takknemlig

Ved salg av fiskebåter med kvote er det de som byr høyest som får kjøpet. En kjøper i fra Nord-Norge bydde høyere enn guttene fra Frøya. Harald på sin side ønsket at kvoten skulle gå til frøyværinger, så han solgte båten med kvoten til Espen og Trond for den prisen de tilbydde.

- Det betyr svært mye for oss at Harald Aursøy valgte å selge båten med kvoten til oss og ikke høystbydende, sier Espen Nilsen.

Frøya kommune satser ikke på fiskere

Trond Iversen forteller at også Sparebanken på Sistranda har gitt uvurderlig hjelp til de unge fiskerne.

- De har hjulpet oss med penger og viser virkelig at de satser på fiskeri i en havbrukskommune, forteller Trond Iversen.

Iversen og Nilsen vil derimot gi kritikk til Frøya kommune for måten de behandler fiskerinæringen.

- Kommunen sier Frøya er en fiskerikommune , men det stemmer ikke, mener Iversen.

- Frøya er størst på havbruk, men det blir feil å si fiskeri siden kommunen ikke satser på fiskerne, men bare på oppdrett og havbruk. I kommuner både sør og nord for Frøya er det opprettet fond, slik at folk som ønsker å starte med fisking kan søke om penger i fondet, sier fiskerne.

Det mener Iversen og Nilsen hadde vært et skritt i riktig retning for at kommunen skal vise at de også satser på fiskeriindustrien.