- Tråden som vi er så avhengig av, er blitt et alvorlig miljøproblem