– Det har gått fint så langt, sier finansdirektør i SalMar, Trond Tuvstein, til iLaks.

Det var i september i fjor at havmerden ble sett i drift. Rostein-båten «Ro Chief» fylte da Ocean Farm 1 opp med ein million smolt med snittvekt på 250 gram.

– Den forventer vi skal slaktes ut i tredje eller fjerde kvartal, sier Tuvstein videre.

– Fisken har det fintFormålet med havmerdene er å minke faren for forurensing, lus og rømming ut i fjordene. Under Pathos Forum-konferansen til Pathogen stilte Harald Takle i Cermaq spørsmålet rundt fiskevelferda til fisken under tøffe tilhøve.

Ifølge Tuvstein har SalMar-laksen det godt.

– Fisken vokser og har det fint. Det har gått bra med værforholda. Det har vært røft tidvis, men det visste vi. Installasjonen er dimensjonert for det, sier han og legger til:

– Fisken oppfører seg bra.

Lite lusHan forteller også om en tilfredsstillende lusesituasjon. I uke 28 (9.-15. juli) var det 0,01 hunnlus per fisk, ifølge Barentswatch sin fiskehelseoversikt.

– Lusesituasjonen har vært grei, og det er det forsåvidt i hele den regionen. Det har ikke vært store utfordringer med lus, sier han.

– Det operative går som planlagt. Det har fungert fint, det må vi si, legger finansdirektøren til.

Ny gigantisk havmerdSalMar gir seg likevel ikke med Ocean Farm 1. Selskapet har kjøpt majoriteten av Mariculture, som har utvikla teknologien bak «Smart Fish Farm».

Gigantmerden har ein diameter på 160 meter, har plass til tre millioner laks og koster 1,5 milliarder kroner. Da blir Ocean Farm 1 liten, med sin kapasitet på cirka 1,5 millioner fisk.