Oversikten viser alle fritidseiendommer i Hitra, Frøya og Snillfjord som i fjor (2017) ble solgt for over to millioner kroner.

I alt 17 fritidseiendommer passerte tomillions-grensen - åtte på Hitra, tre på Frøya og seks i Snillfjord.

Aller dyrest var Vorpnesveien 24 i Snillfjord som ble solgt for 3.200.000 kroner fra Kåre Harry Hjertø og Laila Eide Hjertø til Olav Nes.

Også Mastadveien 83 på Fjellværsøya gikk for over tre millioner.  Marit Karin Solhaug måtte ut med 3.100.000 kroner da hun kjøpte eiendommen av Jael Hjerpbakk og Tore B Gerhardsen.

Zoom i kartet og deg inn på hver enkelt fritidseiendom for å se flere data om eiendommen, inkludert historiske data.