Vi utfordret listetoppene på forsøpling og vindkraft

foto