1500 passasjerer og over 100 biler gikk gratis. Det er klart hvem som må betale for gratisturene