Det er nå klart at det blir folkemøte på Mausund søndag 28 september.

Det store engasjementet på facebooksiden «Idedugnad for øyrekka» tas der videre i et møte som har som formål å se på hva som skal til for å sikre framtida til øysamfunnene utenfor fast-Frøya. Og som flere har uttalt på siden: man vil ta vare på hele «gullrekka». dvs: alle øyene i både sørværene og nordværene (Froan).

Frøya kommune har satt datoen, og står som teknisk arrangør av arrangementet. De har også lagt til rette med skyss for nordværene, slik at folk der kan delta på møtet. Innholder er det Tove Iren Berge Knutsen i «Idedugnad for øyrekka» som har tatt et hovedansvar for å utvikle. Det er klart at møtet vil ha fire hovedtema:

• Samferdsel

• skole/barn

•arbeidsplasser

•bosetting i øyrekka.