ACE varsler at selskapet har signert kontrakt med Blått Kompetansesenter på Sistranda, som etter planen skal stå klart våren 2016. Det er tidligere kjent at ACE ønsket seg inn i Blått kompetansesenter, som kommer like ved det nye kultur- og kompteansesenteret.

- Her vil vi disponere 165 kvadratmeter med egne kontorer i nye moderne lokaler i strandkanten. Vi vil også ha tilgang til felles kantine som er ment å være treffsted for byggets leietagere, og ACE har avtalt med Frøya videregående skole om å benytte deres verksted, forteller selskapet.

[M]

Arealet ACE leier skal dekke selskapets eget kontorbehov samt være arbeidsplasser ACE kan tilby studenter og forskere fra NTNU, SINTEF og andre FoU-institusjoner for kortere eller lengere opphold på Frøya.

Testsenter for havbruksteknologi ACE (AquaCulture Engineering) er selskapet som sørger for at havbruksforskerne og studenter kan komme seg ut av laboratoriet og gjøre sine forsøk unde naturgitte betingelser. ACE blir også kalt Internasjonalt testsenter for havbruksteknologi.

- ACE er et infrastruktur-selskap som legger til rette for forskning og utvikling. Vi sørger for båter, teknikere, lokaliteter, anlegg og instrumenter som skal gjøre det mulig for forskerne å gjennomføre forskningsprosjekter ute i felt - primært for SINTEF og NTNU, men like mye for andre forskere og studenter både fra Norge og utlandet, forklarer Finn Victor Willumsen, daglig leder i ACE.

Mye utleidBlått Kompetansesenter Eiendom AS eies 60 prosent av Gåsø Næringsutvikling AS og 40 prosent av Siva. Som lokalavisa skrev for omlag en måneds tid siden, er over 70 prosent av kontorarealene utleid pr nå.

- Per nå er det skrevet avtaler som betyr at 72 prosent av arealene allerede er utleid. Vi jobber med noen avklaringer med andre, og regner med at vi i løpet av de nærmeste månedene vil ha avtaler som betyr at 90 prosent av arealene er utleid, sa Helge Gåsø i Gåsø Næringsutvikling AS.

[M]

I løpet av kort tid starter byggearbeidet. Trondheimsfirmaet Ruta entreprenør, som også har byggingen av Nordskag oppvekstsenter, har fått hovedentreprisen på det 3450 kvadrat store bygget som skal stå ferdig i april 2016.

Blått kompetansesenteret skal være et regionalt senter for innovasjon (såkalt klynge) innen de blå næringene, og skal huse nærings- og forskningsaktører, samt at Frøya videregående skole skal leie arealer.

- De kommer til å leie et betydelig areal i sokkelen på bygget. All ære til Sør-Trøndelags fylkeskommune og den videregående skolen for å ville satse på utdanning til oppdrettsnæringa. De som har jobbe fram grunntankene bak dette senteret har gjort en kjempejobb, sier Gåsø.