Metanolfabrikken på Tjeldbergodden har sikret forsyning av naturgass til anlegget fram til 2024.

Det opplyser Statoil på Tjeldbergodden til lokalavisa Hitra-Frøya. Det er imidlertid åpnet for at gassforsyningen kan endres med fornyet vurdering i 2021.

- Varigheten av denne gassforsyningen vil avhenge av fremtidig utvikling av lønnsomheten for metanolfabrikken hvor blant annet faktorer som markedsprisene for gass og metanol er vesentlig. For organisasjon og medarbeidere på Tjeldbergodden er dette en positiv nyhet, og avklaring av videre gassforsyning  gir mulighet for framtidig verdiskaping gjennom videreutvikling og optimalisering av driften, opplyser Elin A. Isaksen i Statoil.