Det nye høydebassenget på Sandstad begynner å ta form. Det nye vannforsynings-anlegget ved Fuglåsen blir større enn dagens anlegg ved Strandavatnet, Fillan og Dolmøya tilsammen. Hitra kommune bygger anlegget for å sikre nok og godt vann til bedriftene som etablerer seg på Jøsnøya.

Ny hovedledning fra Fuglåsen til Jøsnøya med fordelinger ut til Hitra Industripark er allerede etablert.

Hele prosjektet omfatter oppdemming av vannkilden, bygging av nytt vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg Strandavatnet–Fuglåsen og nye høydebasseng i Fuglåsen.

Det nye høydebassenget består av to bygg som hver har kapasitet på 3.000 kbm, dvs 3 millioner liter vann hver.

VA-Prosjekt Midt-Norge AS er valgt som utførende entreprenør ved bygging av høydebassenget. Totalkostnaden for nye høydebasseng er drøye 23 millioner kroner.

Strandavatnet skal også oppdemmes i forbindelse med oppgraderingen av vannverket.