Det sa Eva Faanes, distriktssjef i Kreftforeningen, da hun ønsket innbudte gjester velkommen til et takke-arrangement i lokalavisas lokaler i går. Blant gjestene var representanter fra russen, kommunene, bedrifter og personer som har stått fram med sin kreftsykdom i avis-spaltene de siste ukene. Og sammen med avslutnings-arrangementet, tikket det også inn nye gaver som gjør at aksjonen samlet (russens bøsseaksjon + bidrag fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner) har passert fantastiske 600.000 kroner. Til sammenligning samlet fjorårets Krafttak mot kreft inn rundt 70.000 kroner i øyregionen.

- Dere har samlet inn over en halv million på en måned. Vær stolt av det! Vi er imponert – jeg er ikke overrasket. Jeg har vært så heldig og seilt i disse farvann og har fått møte kystfolkets åpenhet og samfunnsengasjement, sa Faanes. Under lunsjen orienterte Kreftforeningen om foreningas viktige arbeid, både om de sterke enkelthistoriene og om arbeidet med å forbedre kreftomsorgen og -forskningen. Og selvsagt ble det delt ut mye takk.

- Takk for at dere er her og for den innsatsen dere har lagt bak dere i mars. Vi er så imponert over den jobben dere har gjort og engasjementet som vi har sett gjenspeilet i lokalavisa de siste ukene. Det har vært artig å lese - det har vært inspirerende å lese, sa Faanes, som har telt opp over 40 nettsaker pluss papirsaker i lokalavisa om temaet og aksjonen.

- Takk til Hitra-Frøya for støtten dere har gitt oss under aksjonen. Dere er en viktig samfunnsaktør. Dere er som oss også avhengig av de gode historier. En spesiell takk til Willy, Tone og Vilde, for at dere har vist et mot med å stå frem med deres historie. Det betyr mye for mange. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler, gaver og testamentariske gaver. Slike aksjoner som dere har vært med på nå, er helt sentrale for oss for at vi skal gjøre jobben vår. Og bidrag fra næringslivet vil i fremtiden bli enda viktigere for oss. Krafttak mot Kreft i øyregionen har vist oss hvor viktig er å ha et godt samarbeid med lokalt næringsliv/bidragsytere. Vi er stadig flere som blir berørte. Tallene på antall krefttilfeller stiger og vi vil trenge flere svar i fremtida. Med økt penger/støtte, gir flere svar. Det at noen ildsjeler har tatt eierskap i aksjonen på Hitra og Frøya viser hvor mye man kan få til på kort tid, sa Faanes.

Alle bedrifter og organisasjoner som har bidratt, får et opptrykt diplom med litografi av Nico Widerberg som takk.Diplomet kan enten hentes i lokalavisas resepsjon i Fillan eller Sparebank SMN1s lokaler på Sistranda. Privatpersoner får sitt diplom tilsendt.