Gjennom tre webkameraer kan vei-hungrige øyværinger nå følge framdrifta på den siste og store finalen på det tiårige veiprosjektet Laksveien - steg for steg. Kameraene viser den store aktiviteten i forberedelsene til kryssinga av Åstfjorden, både når de store hjullasterne er i arbeid og når de enorme brupillarene etterhvert reiser seg opp over fjorden.

Kameraene tilhører Statens vegvesen og er også tilgjengelig her gjennom lokalavisa Hitra-Frøya, hvor du også finner webkameraer fra mange andre steder i øyregionen.

Du finner alle kameraene samlet på www.hitra-froya.no/webkamera/eller ved å følge lenka fra forsida av lokalavisas nettavis.

Du finner også de tre Laksevei-kameraene her:

  1. Mjønes

  2. Åstfjorden

  3. Brubygginga