Det er skremmende høye tall når det kommer til kjøring i beruset tilstand blant ungdom i øyregionen. Det viser tall fra den nylig gjennomførte Ungdataundersøkelsen på Frøya og Hitra.

Hver tredje gutt på Frøya (VGS) og hver fjerde gutt på Hitra (VGS) svarer i undersøkelsen ja på at han har kjørt i fylla, mens tallene for jentene er noe lavere.

Har du noen gang kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy når du har drukket?

  • Ja, svarer 33 % av guttene og 14 % av jentene på Frøya videregående skole.

  • Ja svarer  26 % av guttene og 10 % av jentene på Hitra videregående skole.

I undersøkelsen svarer 33% av guttene på Frøya (VGS) at de har kjørt i ruspåvirket tilstand. Graf: Ungdata.

Mange kjenner noen som har kjørt beruset

Tre av fire av ungdommene som går VG1 og VG2 på Frøya kjenner noen som har kjørt i beruset tilstand, mens hele 94 % av ungdommene som går VG3 på Frøya svarer det samme.

74% på VG1 og 67 % på VG2 på Hitra, svarer at de kjenner ungdom som har kjørt i beruset tilstand.

80 % av ungdommene som går VG3 på Hitra, svarer det samme.

På spørsmålet kjenner du ungdommer som har kjørt i beruset tilstand, svarer 94 % av elevene på VG3 Frøya ja.

Har vært passasjer av ruskjørere

Har du noen gang vært passasjer når sjåføren har drukket alkohol?

  • Ja, svarer 28 % av guttene og 31 % av jentene på Frøya videregående skole.

  • Ja, svarer 21 % av guttene og 15 % av jentene på Hitra videregående skole.

Overrasket over omfanget

- Tallene er bekymringsfulle, men dette er ikke en ukjent problemstilling for kommunene. Vi har hatt undersøkelse blant ungdom tidligere, hvor også dette har kommet fram, men vi er overrasket over omfanget, sier interkommunal folkehelsekoordinator Kristin Strømskag.

Hun påpeker samtidig at de er glade for at øyungdommene har svart såpass ærlig i undersøkelsen, slik at problemer som dette kommer opp i lyset.

- Vi har ungdommer i øyregionen som tydelig ser for seg konkrete tiltak som kan gjøres for å bedre problemet, blant annet foreslår de ordninger for å komme seg hjem fra fest og flere promillekontroller, i Adresseavisa i dag. Ingenting er bedre enn at ungdommene selv involverer seg.

Interkommunal folkehelsekoordinator Kristin Strømskag ( i midten) sier kommunene visste om problemet, men er overrasket over omfanget. Her flankert av Marianne Granum og Eli Ann Karlsen som også jobber med barn og unge i kommunene.

Sprik mellom praksis og holdning

I Ungdataundersøkelsen blir øyungdommene spurt om de synes det er greit å kjøre i ruset tilstand, eller greit å sitte på med en sjåfør man vet har drukket alkohol.

Her viser tallene tydelig at ungdommene ikke synes dette er greit.

- Dette er en mulighet vi må gripe, sier Strømskag.

- Her må vi omsette de gode holdningene ungdommene har, opp mot det de faktisk gjør.

Større fokus på holdningsskapende arbeid

- Vi ser tydelig at her er det en jobb som må gjøres. Frøya kommune har allerede kommet i gang med ulike prosesser for å endre holdningene til ruskjøring, forteller folkehelsekoordinatoren.

- Vi vet det gjøre mye bra allerede. Det er satt i gang forebyggende tiltak på barnehage- og skolenivå, russen har også arrangement med fokus på dette med ruskjøring.

I tida framover skal det settes et enda større fokus på holdningsskapende arbeid, forteller Strømskag.

- Blant annet skal Trafikkrådet ta opp igjen arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, et verktøy som vi kan bruke aktivt videre i det forebyggende arbeidet mot ruskjøring.

Felles samfunnsansvar

Potensialet her er å tenke mer helhetlig, sier Strømskag.

Og her har alle et felles samfunnsansvar. Det må samarbeides bredt skal man få en slutt på ruskjøringen.

- Foreldre og skole, politi, kommunene og næringslivet har alle en rolle her.