Frøya ønsker å få lov til å bygge mye nærmere sjøen