Krisemøte hos Søbstad: - Ja, vi frykter for liv og helse til våre ansatte