- Det bryr ikke skaperverket seg om. Våren kommer, uansett

foto