2. klasse ved Nabeita skole vinteren 1997/98.

Bak fra venstre lærer Lise Måsøval, Stine Skatvold, Hanne Line Rabben, Håkon Hallaren, Marius Sandvik Nilsen, Karl Olav Nekstad og Karl Erik Bekken.

Foran fra venstre: Mari Jektvik, Martin Gaasø, Lene Selnes Bakken, Lasse Hammervold, Vegard Kristiansen og Truls Hammer.