Det er mistanke om ILA i flere anlegg i ILA-kontrollområdet nord for Frøya, som er ment å hindre smitte til andre anlegg.

Men fredag kom meldingen om at det mistenkes ILA-smitte i nok et anlegg, utenfor kontrollområdet. Denne gangen er det Erviks Laks og Ørret AS anlegg Kamholmen ved Uttian, som kan bli rammet av myndighetenes nådeløse krav, dersom det blir bekreftet ILA-smitte.

- Hele livsgrunnlaget taes bort

- Hvilke konsekvenser kan det få for dere?

- Hvis det blir bekreftet, så må vi slakte ut hele lokaliteten. Da står vi uten noen fisk fra 2016-generasjonen, sier daglig leder, Synnøve Grinnen Ervik.

Laksen på Kamholmen ble satt ut i år, og skal normalt slaktes ut neste høst. Familieselskapet er Frøyas minste oppdrettsselskap, og har to lokaliteter med produksjon for tiden. Begge ligger rundt Uttian.

- Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg. Det er en liten tragedie for oss hvis vi må slakte ut. Hele livsgrunnlaget teas bort. Men vi må bare ta det som kommer, sier Ervik.

- Hva mener du om at det er sluppet ut ILA-smitte i farvannet rundt Frøya?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Ervik.

Økte kostnader for Marine Harvest

Marine Harvest har fire oppdrettsanlegg i ILA-kontrollområdet, med samlet tillatelse til å ha opp til 26.520 tonn laks. Det innebærer streng kontroll av laksen som skal transporteres til slakteriet på Ulvan.

Hvilke konsekvenser har ILA-båndleggingen fått for dere?

- Det får store konsekvenser for logistikken, ettersom vi ikke kan la laksen gå i ventemerdene. Det betyr at vi må slakte direkte fra brønnbåt. Det fører til økte kostnader ved at brønnbåten må ligge der hele dagen. Men ellers går det som normalt, sier Reppe.

Han legger til at laksen er i slakteklar størrelse, og ville uansett blitt slaktet utover høsten.

- Hva mener du om at Salmar slapp ut ILA-smitte?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi vet ennå ikke om det er der smitten kommer fra.

Måsøval og Lerøy Midt er også berørt av ILA-kontrollområdet, men lokalavisa har ikke lykkes å få tak i rette vedkommende derfra før deadline.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no