I dag torsdag kl. 13 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune).

I tillegg til saker på agendaen, er det også et par orienteringer:

1: Næringsforeninga: Hvordan oppleves kommunen av næringsforeninga/næringslivet? Hva skjer i foreninga, hva er strategien og prioriteringene?

2: MiST/Kystmuseet: Orientering om museets virksomhet og planer

Blant de politiske sakene som skal avgjøres er:

  • Revidering av avtale, Hitra nærmiljøanlegg

  • Søknad om garanti for kostnader

  • Årsrapport Eldres råd/Brykerrådet

  • Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt