H.K.H Kronprins Haakon var i dag til stede under til åpningen av Aqua Nor 2017. Den offisielle åpningen ble besørget av  fiskeriminister Per Sandberg.

I følge Aqua Nor var dette  langt fra første gang Kongehuset viser sin støtte til teknologimessene Nor-Fishing og Aqua Nor.

Helt siden Kong Olav åpnet den aller første fiskeriutstillingen i 1960 har Kongehuset velvillig stilt opp på messene, faktisk har 19 av 45 messer blitt åpnet med medlemmer av Det Norske Kongehuset til stede. Dette var fjerde gang Kronprins Haakon er til stede når messen åpnes i Trondheim.

Etter åpningen tok kronprinsen seg en tur blant standene. Her fattet han bl.a. interesse for utstillingen til frøyabedriften Aqualine som demonstrerte sine produkter for kronprinsen. Het fikk han bl.a. prøver VR-briller for å sjekke merdene.

I alt er det omlag 600 utstillere på messa.

Om Aqua Nor

Aqua Nor er verdens største messe for havbruksteknologi, tiltrekker seg årlig over 20.000 besøkende fra over 70 land og et er viktig internasjonalt møtested for hele næringen.

I følge arrangøren er det her teknologien som skal løse næringens utfordringer i dag og i fremtiden presenteres.

Lokalavisa kommer med flere artikler fra Aqua Nor de kommende dagene