Nordfjeldske Kontroll AS som utfører salgs-, skjenke-, og røykekontroller på Hitra, var til stede under konserten med Åge Aleksandersen på Knarren Brygge 8. juli i år.

Vinglass med forsegling

Kontrollørene var tilstede i 4,5 timer under Åge-konserten. De merket seg seks episoder, hvor to av dem angikk skjenking av åpenbart berusede personer. Rapporten beskriver blant annet en kvinne som rett før hun fikk skjenk hadde store problemer med å ta på seg jakken.

Nordfjeldske Kontroll kan også melde om at det ble observert salg av to vinglass hvor forseglingen ikke var brutt. Etter dette registrerte kontrollørene flere personer som hadde slike vinglass som fremdeles var forseglet.

- Åpenbart berusede personer

Kontrollørene registrerte også flere åpenbart berusede personer, men at en av disse ble tatt hånd om av vaktselskapet hvor han ble fratatt øl og eskortert ut fra området.

Senere på natten ble det observert en mann som

” … var meget ustødig ,tom i blikket og hang med hodet. Siste observasjon gikk mannen mot utgangen mens han drakk av drikken til flere av gjestene han passerte.”

Til etterretning

Festivalsjef på Knarren Brygge, Bjørn Fjeldvær, sier til lokalavisa at de tar kritikken til etterretning og at forholdene er formidlet videre til vaktselskapet Alpha Security.

- Dette er første gang vi har fått anmerkninger, og vi ble litt overrasket. I oppsummeringen etter arrangementet følte vi at kvelden var bra gjennomført og at det aldri har vært så lite fyll som nå.

IK-perm og nøytrale skap

Nordfjeldske Kontroll AS har også hatt kontroller på flere utsalgssteder for alkohol og tobakk på Hitra.

Kafé Sjøsprøyt og Bunnpris Sandstad fikk begge påpakning for å ha tobakksvarer stående for kundene. Kafé Sjøsprøyt var snus oppbevart synlig i brusskap. Tobakksvarer skal være usynliggjort for kunder i nøytrale skap, men under kontrollørenes besøk på Bunnpris Sandstad stod et skap åpent.

Ved Rema 1000 Fillan og Traktørstedet Landstrykeren registrerte kontrollørene mangler rundt IK-permen (InternKontroll). Ansvarshavende på Rema 1000 Fillan kunne ikke finne IK-permen under kontrollørenes besøk, og hos Traktørstedet Landstrykeren er ikke IK-permen ferdig laget.