- Skummelt å tenke på hvordan det hadde gått om det hadde stått noen inni skuret

foto