- Havbruksbeskatning må være forutsigbar og vekstfremmende