Disse spanderer mest på landbruksbasert næringsutvikling

foto