Lars Olsen er nyvalgt brukerkontakt i Hitra hørselslag.

- Som brukerkontakt vil arbeidet bestå i å få et samarbeid med Hitra kommune, den kommunale hørselskontakten, NAV, legekontor og eventuelt pårørende til hørselshemmede, og audiografen på Fillan og alle brukerne med hørselshemming, forteller Lars Olsen i Fillan.

Olsen har tidligere vært kommunal hørselskontakt. Nå er han brukerkontakten til Hitra hørselslag. Nå skal han informere og veilede, svare på spørsmål og hjelpe folk som for eksempel trenger veiledning til stell av høreapparatet sitt.

- Flere og flere blir hørselshemmet. Erfaringsvis er det mange elever og lærere som har ulike grader av hørselshemming. Derfor planlegger jeg å informere i barnehager og skoler og ha korte kurs. Jeg kommer også til å besøke helsetunet og informere og veilede om stell og vedlikehold av hørselsapparater. Jeg kommer også til å jobbe tett sammen med audiografen, forteller han.

Akkurat nå er det ifølge Olsen ikke en audiograf tilgjengelig på Hitra, men han håper det snarlig skal være en ny på plass. Han mener det er svært viktig at profesjonell audiograf finnes i nærområdet.

- Det er enormt viktig, og det handler blant annet om at man skal slippe den lange reisen til Orkdal, Brekstad, Trondheim eller Kristiansund for å få den hjelpen man trenger, sier Olsen.

En del av arbeidet vil også være oppfølging av brukere som har fått hjelp anggående hørselshjelpemidler eller trenger bistand til legebesøk lokalt angående hørselen.

- Mange er usikre på ting angående hørselen og trenger kanskje litt hjelp med diverse informasjon. Da er det fordel å ha en brukerkontakt å stille spørsmålene til. Har jeg ikke svaret på spørsmålene der og da, så blir de nærmere undersøkt så du/dere får de riktige svarene tilbake. Det vil også bli noen korte kurs på bruk og stell av høreapparaet, sier Olsen.

Etter årsmøtet består styret i Hitra hørselslag av følgende personer:

Leder: Einar Brendbo, nestleder/kasserer Tor Johan Sagøy, sekretær Ola Rønningen, brukerkontakt Lars Olsen, styremedlmmene Frøyadis Berg og Åshild Sættem. Varamedlemmer til styret er Johanna Kværnø og Oddvar Olsen.